Aile Şirketlerinin Önündeki Tuzak

Türkiye'de yaklaşık 750 bin aile şirketi olduğunu ancak çok büyük bir kısmının kuşaklar arası geçişte yok olup gittiği bir gerçek. Birinci kuşaktan ikiye geçebilenlerin oranı yüzde 30. Üçüncüye yüzde 14'ü, dördüncü kuşağa ise yüzde 4'ü geçebiliyor. Dünyadaki oranlar ile aşağı yukarı aynı.

 

Tüm bu verilerin ışığından aile şirketleri için önemli olan stratejik plan, aile kuralları ve en önemlisi olan kayırmacılığı (nepotizmi) önlemek için gerekli stratejilerin oluşturulması ve yazılı hale getirilmesi gerekmektedir. Bir kimsenin yalnızca kan bağı veya akrabalık nedeni ile istihdam edilmesi maalesef çok doğru bir istihdam olmayacak ve beraberinde firmaya herhangi bir katkı sağlamayacaktır. Kayırmacılığın temelleri 1960 yıllarında Psikolog Stacy Adams tarafından şu şekilde açıklanmıştır. Herhangi bir nedenle eşitlik bozulursa kişinin bu eşitliği kendisinin sağlamaya çalışacağını ve bu noktada kendi değer yargıları ve doğrularının devrede olacağını söylüyor.

Peki iyi günümüz Türkiye’sinde birçok başarılı aile şirketi görmek mümkün bu firmalar nasıl yönetiliyor ve neleri daha iyi yapıyor diye soracak olursak eğer;

·         Kurumsal gereklilik olan “İşe Uygun Kişi” yaklaşımı ile görevlerin gerektirdiği yetkinlikler belirlenmeli ve bu yetkinliklere uygun kişilerin terfii/ataması veya işe alınması için stratejiler geliştirilmelidir.

·         Güçlü yani herkesten tarafından benimsenen bir performans değerlendirme sistemi kurulmalıdır. Bu konuda tekrar eden eğitimler verilmeli, hedef bazlı veya yetkinlik bazlı performans yönetiminin yılda bir kere yapılan değil, günlük işleyişimizin içinde yemek, içmek kadar doğal yapılması sağlanmalıdır. 

·         Liderlik eğitimlerine önem verilmelidir. Liderlerin temel ilkesi adil olmaktır. Bunun iş hayatının içinde yöneticilere verilen geri bildirimlerle sürekli mesaj olarak verilmesi kurum kültürünü oluşturmak için önemlidir.

·         Çalışan bağlılığı araştırmalarında bu konu özellikle ele alınmalı, birim bazında değerlendirilmelidir.

·         Aile işletmelerinin sahipleri ve yöneticileri kayırmacılık yapmaktan kaçınmalı. Açık ve şeffaf bir yönetim sergilenmeli, kuralların herkese eşit uygulandığından tüm çalışanlar emin olmalıdır.  

Aile İşletmelerine Başarı Getirmesi Olası 4 Kural

1-İyi işleyen yönetim kurulu oluşturma ve aile şirketinin üyelerinin bu yönetim kuruluna katkıda bulunmasını sağlanması,

2-Aile üyelerinin şirkete katılma koşullarının ve şartlarının belirlenmesi

3-Stratejik düşünce ve yöntem geliştirme konuları üzerinde firmanın gelişmesi ve geliştirilmesi,

4-Aile bireylerinin şirketin aile stratejisine uygun olarak istihdam edilmesi ve ihtiyaç doğrultusunda aile üyelerinin şirkette yer almaları.

İnsan Kaynakları Uzmanı Burak ÇOLAK

 

X
Bireysel Danışmanlık Hizmetleri için
Tıklayınız
Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri için
Tıklayınız