Geleceğin Sorunu; Neetler

Neet nedir?

Yeni yetişen nesiller tüm toplumlar için büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden yeni yetişecek olan neslin daha bilgili daha üretken ve kalkınmada büyük pay sahibi olması istenilir. 

Neet nedir?

Yeni yetişen nesiller tüm toplumlar için büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden yeni yetişecek olan neslin daha bilgili daha üretken ve kalkınmada büyük pay sahibi olması istenilir. Ancak bazen gençlerin beklenilenin aksine tepkiler vermesi de olasıdır. Özellikle son zamanlarda istenilen genç neslin zıttı yönde “neet” diye tanımlanan; ne eğitimde ne de istihdamda yer almayan genç nüfusta ciddi bir artış yaşanmaktadır. Bu artışın temelinde pek çok ekonomik sosyal problem yatmaktadır. Bu yüzden günümüzde yeni yeni kullanılmaya başlanılan bu kavramın biraz incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Böyle kavramlar bilinip incelendikçe farkındalıklarının artacağına inanıyorum.

Neet tam olarak nedir? İşsiz kavramından ne farkı var?

Neet İngilizce kelimelerinin kısaltılmış halidir. Türkçe olarak anlamına bakacak olursak; çalışmayan, bir eğime katılmayan ve herhangi bir beceri kursuna gitmeyen kişileri ifade etmektedir. Bu ifadenin işsizden farkı ise bu kişilerin işsiz olmalarının yanında kendi gelişimleri adına herhangi bir kurs, eğitim vb. faaliyete de katılmıyor ve aktif olarak iş arama girişiminde bulunmuyor olmalarıdır. Bunun için neet nüfusundaki artış işsiz nüfusundaki artıştan daha büyük bir tehlike barındırmaktadır.

Günümüzde neet kavramını bir yaşam felsefesi olarak gören kişilerin sayısı da hızla artmaktadır. Bu kişiler para kazanmanın, çalışmanın bir şeyler ortaya çıkarmanın çok anlamsız olduğunu düşündükleri için bu tür faaliyetlerden uzak durmaktalar.

Neet kavramı Türkiye’de ne durumdadır?

OECD araştırmalarına göre Türkiye; neet nüfusunun normal nüfusa oranında %28,4 ile sondan ikinci sıradadır. OECD ortalaması ise %15’dir. Türkiye’nin önünde bulunduğu tek ülke ise büyük ekonomik krizi atlatmaya çalışan Yunanistan’dır.

Neet nüfusunun artmasına neler sebep olmaktadır?

Neet nüfusunun artışında öncelikli olarak istihtam stratejilerindeki hatalar yatmaktadır. Bunun yanında ülkelerin ekonomik iyi oluş düzeyleri de neet oranını etkilemektedir. Ancak durumun psikolojik kısmının da göz ardı edilmemesi gerektiğine inanıyorum. Yaşama karşı isteksizlik ve ümitsizlik kişileri neet olmaya itmektedir.

Neet nüfusunun artması ne gibi olumsuzlukları beraberinde getirir?

Neet nüfusunun artması ekonomik problemlerin yanında pek çok toplumsal probleme de sebep olmaktadır. İnsanların yaşama karşı bir mücadele içine girmemiş olmaları ortaya büyük bir boşluk çıkarmaktadır. Kişiler yaşama bir anlam vermekte zorlanırlar. Ortaya çıkan bu boşluk hissi ya yanlış şeylerle doldurulmaya çalışılır ya da yaşamda bir amaç bulunamadığı için yaşam sonlandırılır. Genelde neet olarak tanımlanan bireylerde bağımlılık davranışları gözlenir. Bu bazen bir oyun bazen madde bağımlılığı bazen ise yemek yeme bağımlılığı şeklinde ortaya çıkabilir.

Bu ve benzeri olumsuzluklar yüzünden ülkeler bu konu ile ciddi bir şekilde mücadele etmektedir. Bu konuda en önemli mücadeleyi ise Japonya vermektedir. Japonya da ki neetler genelde bu bir yaşam tarzı olarak

Psk. Aslıhan ÇELİK

X
Bireysel Danışmanlık Hizmetleri için
Tıklayınız
Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri için
Tıklayınız