OKR ve KPI Nedir? OKR KPI Farkları Nelerdir?

Dr.Osman AMİL, Kasım 2020

 

OKR (Objectives and Key Results) Hedefler ve Anahtar Sonuçlar ile KPI (Key Performance Indicators) Anahtar Performans Göstergeleri Nedir? Farkları Nelerdir?
 

OKR sistemi yeni performans yönetimi araçlarından biridir. Hedefler ve kritik performans sonuçları çerçevesinde oluşturulan bu yaklaşım Google başta olmak üzere Spotify, Twitter, LinkedIn, Airbnb, Walmart, Target, The Guardian, ING Bank gibi pek çok lider kurum tarafından kullanılmaktadır. OKR’nin ortaya çıkışı Intel’in CEO’su Andy Grove'a atfedilir. Grove (1983), “High Output Management” kitabında yer alan bu yaklaşım kariyerine Intel’de başlayan ve Google’da devam eden John Doerr tarafından Google taşınmıştır. Fikir hızla kabul edilmiş ve OKR'ler "şirketin organizasyon boyunca aynı önemli konulara odaklanmasını sağlamaya yardımcı olan bir yönetim metodolojisi" olarak Google kültürünün merkezinde yer almıştır. Doerr ayrıca OKR çerçevesi hakkında “Measure What Matters” adlı bir kitap yayınlamıştır. Google yöneticileri OKR’lerin misyona odaklanmayı sağladığını ve büyümeyi güçlü şekilde etkilediğini vurgulamışlardır.


OKR iki ögeden oluşuyor. Biri HEDEF . Bu öge kalitatif ve ilham verici. Diğer öge ANAHTAR SONUÇLAR. Bu öge de sayısal ve ölçülebilir. Hedefler; başarılmak istenen şey, yani “NE” sorusunun yanıtı. Hedefler somut, eylem odaklı, yol gösterici, belirsizliği ortadan kaldırıcı olunca çok değerli hale geliyor. ANAHTAR sonuçlar ise hedeflerle eşleştirilmiş, hedefe NASIL ilerlediğimizi izlememizi ve kıyas yapmamızı sağlayan şeyler. Anahtar sonuçlara zaman sınırı konuyor, agresif ama gerçekçidirler. Ölçülebilir ve doğrulanabilirdirler. OKR’leri belirleme sürecinde; önce hedefler oluşturuluyor, her hedefe ilişkin en fazla 5 (mümkün olduğunca az) anahtar sonuç belirleniyor, hedeflere ulaşmak için uygulama yapılıyor ve düzenli feedback sağlanıyor. OKR sisteminin en çok tekrarlanan sözcüğü şu:

“….aşağıdaki ANAHTAR SONUÇLAR ile ölçülen şu spesifik HEDEFİ tutturacağız.” 

OKR'ler, çeyrek dönemlik zaman dilimlerinde açıkça tanımlanmış bir hedef ve bu hedefe ulaşılmasını izlemek için kullanılan 3-5 temel sonuçtan oluşur . OKR'nin amacı, somut, spesifik ve ölçülebilir eylemler yoluyla hedeflere nasıl ulaşılacağını tanımlamaktır. Temel sonuçlar % 0-100 ölçeğinde veya herhangi bir sayısal birimde (ör. Dolar tutarı,%, öğeler vb.) ölçülebilir. Hedefler, aynı zamanda, hedefe ulaşmaya ve temel sonuçları ilerletmeye yardımcı olan plan ve faaliyetler olan girişimlerle de desteklenmelidir. Önemli sonuçlar için hedef başarı oranınızın% 70 olması önerilir. % 70'lik bir başarı oranı, düşük risk altındaki çalışanları zorlamak için rekabetçi hedef oluşturmayı teşvik eder. Temel sonuçların% 100'ü sürekli olarak karşılanıyorsa, önemli sonuçlar yeniden değerlendirilmelidir.


KPI nedir?


Anahtar Performans Göstergeleri (KPI'lar), bir kuruluşun veya belirli bir faaliyetin başarısını değerlendiren performans ölçütleri olarak tanımlanır . KPI'lar projeler, programlar, ürünler ve çeşitli diğer girişimler için geçerli olabilir. Satış hedeflerinden sosyal medya ölçümlerine kadar her şeyin başarısını ölçebilirler.

 

Temel performans göstergelerinin tam olarak kaynağı bilinmemektedir, ancak performansı ölçme eylemi, Wei Hanedanlığı imparatorlarının (MS 221-265) resmi aile üyelerinin performansını değerlendirdiği üçüncü yüzyıla kadar uzanmaktadır. Bugün, KPI'lar sayısız kuruluş tarafından benimsenmiş ve başarıyı değerlendirmek ve tahmin etmek için kullanılmaktadır.

Bununla birlikte, bir KPI yalnızca ilham verdiği eylem kadar değerlidir. Çoğu zaman, şirketler diğer şirketler tarafından kullanılan KPI'ları benimsemeye ve bunları kendilerininmiş gibi kullanmaya çalışır, sonra neden hedeflerine asla ulaşılmadığını merak ederler. Her çalışanın farklı olması gibi, her organizasyon farklıdır. KPI'lar, belirli organizasyonel hedeflerinize, bunlara nasıl ulaşmayı planladığınıza ve bu bilgilere göre kimin hareket edebileceğine göre uyarlanmalıdır.

Bir örneğe bakalım. 'nizin Pazarlama Nitelikli Müşteri Adaylarını (MQL'ler)% 30 artıracağını varsayalım. 

Pazarlama Odaklı Olası Satışların Büyümesi için Temel Performans Göstergesi
Ne: POOS % 30 artırılacak
Neden: Bu hedefe ulaşmak işletmenin karlı olmasını sağlar
Nasıl: Ek satış personeli işe alma, mevcut pazarlama stratejilerini geliştirme, yeni bir araç benimseme, daha fazlasını oluşturma içerik vb.
Kim: Pazarlama sorumlusu bu metrikten sorumludur
Ne zaman: KPI üç ayda bir incelenecektir

OKR nedir?


Hedefler ve Temel Sonuçlar (OKR'ler), her bir hedefin başarısını tanımlayan ölçülebilir "temel sonuçlar" ile birlikte şirket ve ekip "hedeflerini" ana hatlarıyla belirten bir metrik olarak tanımlanır. OKR'ler agresif hedefleri temsil eder ve bu hedeflere ulaşmak için atacağınız ölçülebilir adımları tanımlar. Genellikle üç aylık hedefler belirlemek için kullanılırlar ancak yıllık planlama için de kullanılabilirler .

OKR'ler şirket, ekip ve bireysel düzeyde belirlenir. İşte birkaç OKR örneği:

OKR 1 şirketi:

·       Amaç: En çok indirilen 1 numaralı iOS Verimlilik Uygulaması olun

·       Temel Sonuç 1: 15 Aralık'a kadar en çok talep edilen 10 özelliği belirlemek ve en çok talep edilen 5 özelliği kullanıma sunmak için anket yürütün

·       Temel Sonuç 2: UX sorunlarını belirlemek için 10 kullanıcı testi yapın

·       Temel Sonuç 3: UX memnuniyetinde en az% 50 iyileşme gösterin (müşteri anketi aracılığıyla)

·       Anahtar Sonuç 4: 31 Aralık'a kadar 200 adet 5 yıldızlı değerlendirme kazanın

OKR 2 şirketi:

·       Amaç: Marka tanınırlığını ve farkındalığını artırmak

·       Temel Sonuç 1: Medya katılımını% 20 artırın

·       Temel Sonuç 2: Müşteri yönlendirme programını 1 Ocak'a kadar başlatın

·       Temel Sonuç 3: Sosyal medya erişimini ve görünürlüğünü iki yeni hedef pazara genişletin

·       Temel Sonuç 4: Alexa sıralaması en az 30.000 olan sektörle ilgili dört siteye konuk makaleleri yerleştirerek düşünce liderliği programını genişletin

Pazarlama Ekibi OKR:

·       Amaç: Sosyal medya katılımını% 35 artırmak

·       Temel Sonuç 1: İki yeni hedef kitle arasında en popüler üç sosyal medya sitesini araştırın ve belirleyin ve 1 Ocak'a kadar katılım stratejisi geliştirin

·       Temel Sonuç 2: Sektör liderlerinin yer aldığı altı Twitter sohbetine katılın

·       Temel Sonuç 3: Yeni Facebook yorumlarına üç saat içinde yanıt verin

·       Anahtar Sonuç 4: Facebook ve Twitter'daki takipçi sayısını% 20 artırın

Bireysel OKR:

·       Amaç: Sosyal medya bağlantılarının sayısını% 25 artırmak

·       Anahtar Sonuç 1: Twitter'da gönderi gönderme sıklığını günlük 8 kata ve Facebook'u günde 3 kata çıkarın

·       Anahtar Sonuç 2: İki yeni sitede sosyal medya varlığı oluşturun: LinkedIn ve Quora

·       Temel Sonuç 3: Her biri en az 2.500 üyeden oluşan 5 LinkedIn grubuna katılın ve her gruptaki en popüler 10 tartışma hakkında yorum yapın

·       Anahtar Sonuç 4: Her hafta üç cevap ve bir soru göndererek Quora'da 15 takipçi kazanın

 KPI'lar ve OKR'ler Arasındaki Farklar

OKR'ler ve KPI'lar arasındaki temel farklardan biri, hedef belirlemenin arkasındaki niyettir. KPI hedefleri tipik olarak elde edilebilir ve halihazırda yürürlükte olan bir sürecin veya projenin çıktısını temsil ederken, OKR hedefleri biraz daha agresif ve hırslıdır.

Bununla birlikte, OKR hedefleri cesur olmalıdır, ancak erişilemez olmamalıdır. Bu stratejinin arkasındaki fikir, agresif OKR'ler hazırlayarak ekibinizi (ve kendinizi) çok daha iyi performans göstermeye zorlayabilmenizdir.

Hangisi daha iyi?

Bu noktada muhtemelen merak ediyorsunuzdur, "OKR ile KPI arasındaki fark nedir?"  OKR'leri KPI'lara karşı kullanıp kullanmayacağınızı değerlendirirken, bu gerçekten size ve neyi ölçmek istediğinize bağlıdır.

Örneğin, daha önce yapılmış bir planı veya projeyi ölçeklendirmek veya iyileştirmek istiyorsanız, KPI'lar daha iyi bir seçenek olabilir. Basittirler ve devam eden projelerinize ve süreçlerinize bir ölçüm sistemi eklemenizi sağlar.

Bununla birlikte, daha geniş bir vizyonunuz varsa veya genel yönünüzü değiştirmek istiyorsanız, OKR'ler daha iyi bir alternatif olabilir. Hedeflerinizi daha da genişletmenize ve bu hedeflere nasıl ulaşmayı planladığınız konusunda biraz daha yaratıcı olmanıza izin verecek daha fazla derinliğe sahiptirler.

Genel değerlendirme yapmak gerekirse, KPI ler daha çok neler yapıldığının raporlanmasıyla ve sayısal değerlerin takibiyle ifade edilebilirler. OKR ler de bu sayısal değerlere nasıl ulaşılacağını ifade ederler. Bu kapsamda birbirinden ayırmak da çok olası değildir. “KPI’sız fikir boş fikir” diyen Jack Ma’nın da KPI ve OKR leri birleştiren bir sistem kurguladığı ifade edilmektedir.

Performansı Ölçmenin Önemi

Hangi tekniği seçerseniz seçin, sonuç şudur: iyileştirmenin tek yolu performansı ölçmek ve incelemektir . Hedefler belirlemek için zaman ayırmazsanız veya bunları belirliyorsanız ancak yıl / çeyrek sonunda gözden geçirmiyorsanız, öğrenmek ve geliştirmek için en önemli fırsatı kaçırırsınız. Unutmayın, aslında başarısızlıklardan ve başarılardan bir şeyler öğrenebilirsiniz, bu nedenle performans metriklerini uygulamaya öncelik verin. Siz ve ekibinizin onlara ne kadar çabuk ulaştığına şaşırabilirsiniz.

Temel sonuçlara ilişkin hedefler daha çok aktiviteye ya da performansa dayalı olabilmektedir.

 
 

YARARLANILAN KAYNAKLAR

1-      Her Şeye Odaklanan, Hiçbir Şeye Odaklanamaz. Murat Ülker https://www.linkedin.com/pulse/her-%C5%9Feye-odaklanan-hi%C3%A7bir-odaklanamaz-murat-%C3%BClker/

2-      KPIs vs. OKRs: How They Compare and Why You Need Both to be Successful By Brianna Hansen. https://www.wrike.com/blog/kpis-vs-okrs-compare-need-successful/#:~:text=The%20difference%20between%20KPIs%20and,somewhat%20more%20aggressive%20and%20ambitious.

3-      OKR - https://en.wikipedia.org/wiki/OKR

4-       A Typical OKR System Circle – Felipe Castro https://felipecastro.com/en/okr/typical-okr-cycle/

5-      Success Criteria and types of Key Results – Felipe Castro https://felipecastro.com/en/okr/success-criteria-types-key-results/

 

X
Bireysel Danışmanlık Hizmetleri için
Tıklayınız
Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri için
Tıklayınız