Sosyal Medya Kullanımı Narsisizmi Etkiliyor Mu?

Narsisizm ile narsistik kişilik bozukluğu birbiri ile aynı anlama gelen kavramlar değillerdir. Narsisizm, bireyin etrafında bulunan kişilerin ihtiyaçlarını görmezden gelmesine sebebiyet verecek kadar kendi kendine ilgi duymaktır. Narsisizm bir özelliktir, kendini beğenmek ile bağlantılıdır ancak daha büyük bir sorunun, kişilik bozukluğunun da bir parçası olabilir.

 

Narsistik kişilik bozukluğu ise bireyin kendisine karşı aşırı derecede hayran olma ihtiyacı duyan, empati kurmada güçlük çeken, başarılarını ve yeteneklerini abartan, üstün olduklarına ve yalnızca eşit derecede özel insanlarla ilişki kurabileceğine inanan, etrafındaki diğer kişileri küçümseyen, her şeyin en iyisine sahip olmak isteyen ve buna layık olduğuna inanan, bu özellikleri ile kendini gösteren kişilik bozukluklarından bir tanesidir. Bu kişiler mükemmele ulaşmak için gayret ederler. Genelde başarılı da olurlar. Diğer insanları kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaktan çekinmezler. Kibirli davranışlar ve bu davranışları destekleyecek tutum sergilerler. Ancak bu aşırı kendine güven maskesinin arkasında, en ufak bir eleştiriye karşı savunmasız olan kırılgan bir özgüven yatar.

Sosyal medya hayatımızda kısa bir süre içerisinde büyük yer edinmiştir.  Sosyal medya, bir iletişim alanıdır. Bu alanda iletişimin birden fazla dinamiği vardır. Bu dinamikleri belirleyen en önemli şey bireylerin birbirlerine söyleyecek sözleri olmasıdır. Bu sözleri sosyal medya yoluyla bir başkasına iletiriz ve verecekleri tepkilere bakarız. Çünkü birey kendi kimliğini başkasıyla ilişkisinde; başkasının söyledikleri ve yaptıkları tepkilerle inşa eder. Dolayısıyla başkasına ilettiklerimiz bireyi var eder. Bu var olma savaşında sosyal medya ise bireylere izlenilir olma ve takdir edilme imkânı verir.

Sosyal medya konumları ya da statüleri fark etmeksizin tüm bireyleri eşitleyen bir alandır.  Bu alanda nasıl takdir edileceğimizi bulmak bireylere kalır. Bireyler özel hayatlarını bir başkasına açar ve özel alanı ortak yaşamaya başlarız. Diğer insanlara açılan özel alan ne kadar çok beğeni alırsa, izleme oranı yükselirse o kadar çok takdir edilen ve beğenilen birisi olduğumuzu düşünürüz. Narsisit bireyler, sahip oldukları zihinsel ve fiziksel özelliklere hayranlık duyulmasından, insanlara gösteriş yapmaktan hoşlanırlar. Dolayısıyla narsisistik kişilik bozukluğu, sosyal medya kullanıcıları tarafından daha fazla desteklenmektedir ve bireye farkında olmadan zarar vermektedir.

Araştırmalar, sosyal medya kullanımının, ruh sağlığını olumsuz yönde etkilediğini ve düşük benlik saygısı ile arasında yadsınamaz bir bağlantı olduğunu gösterir. Sosyal medya platformlarının faydaları olsa da onları çok sık kullanmak insanları giderek daha izole ve mutsuz hissettirmektedir. Bu olumsuz duygusal tepkiler yalnızca bir şeyleri başkalarıyla paylaşmanın sosyal baskısı nedeniyle değil, aynı zamanda bu sitelerin teşvik ettiği maddi şeylerin ve yaşam tarzlarının karşılaştırılması nedeniyle de üretildiğini gösterir.

Psikolog Elif Nur YILMAZ

X
Bireysel Danışmanlık Hizmetleri için
Tıklayınız
Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri için
Tıklayınız