Depresyon ve Kaygı Bozukluklarına Doğal Çare: Portakal Yağı

Portakal hem meyve olarak hem de yağ olarak yoğun bir taze meyve, narenciye kokusuna sahiptir. İşte bu koku da kişide sakinleştirici, ferahlatıcı bir etki bırakır.

Portakal hem meyve olarak hem de yağ olarak yoğun bir taze meyve, narenciye kokusuna sahiptir. İşte bu koku da kişide sakinleştirici, ferahlatıcı bir etki bırakır.


2016 yılında farelerle yapılan bir çalışmada* portakal yağı koklatılan farelerin korku koşullaması gerçekleştirilen fareler arasında karşılaştırıldığında kendilerini anlamlı biçimde kontrol edebildikleri ve travmanın etkilerine karşı kendilerini diğer gruba göre anlamlı bir şekilde koruyabildikleri gözlenmiştir.

Fizyoloji ve Davranış Dergisi’nde yayınlanan diğer bir makaleye göre; anksiyete, kaygı bozukluğu olan 22-57 yaşlar arasındaki 72 kişi üzerinde yapılan bir çalışmanın sonucuna göre portakal yağı kokusu anksiyeteyi hafifletmektedir. Bu deneysel çalışmada denek grubu bir odaya, kontrol grubu da başka bir odaya alınmış. Deneklerin bulunduğu odaya portakal yağı kokusu veren bir mekanizma yerleştirilmiş ve sistematik olarak odaya portakal yağı kokusu verilmiş. Ancak kontrol grubunun bulunduğu odaya her hangi bir koku verilmemiş. Araştırmanın sonucunda portakal kokusu olan odada bulunan deneklerin kaygı düşeylerinin düştüğü, özellikle de kadınların bu kokudan çok olumlu etkilendiği, kontrol grubunda ise her hangi bir değişiklik olmadığı tespit edilmiştir.

Bu kapsamda değerlendirildiğinde, özellikle kadınlar için TSSB, diğer kaygı bozuklukları ve depresyon hastalarının portakal yağı kullanmaları tavsiye edilebilir. Portakal yağı yastığa, kıyafete damlatıldığında ya da odanın içindeki su dolu bir kaba birkaç damla eklendiğinde kişiyi ruhsal olarak rahatlatır. Portakal yağının zihni canlandıran, dinlendiren, ruhu dinginleştiren etkisi okul çağındaki çocuklarda ve adet dönemindeki kadınlarda çok işe yarayabiliyor. Bu bakımdan özellikle menopoz dönemdeki kadınların ruhsal sıkıntıları ve depresif ruh halleri için portakal yağı önerilmektedir.

Diğer yandan tedavi edici etkisine ek olarak portakal yağının olası yan etki ve zararlardan korunmak için doktor tavsiyesiyle kullanılması gerekmektedir.

*The FASEB Journal (Moshfegh vd., 2016).