PROJE DANIŞMANLIĞI

Günümüz işletmelerinin işleri geleneksel yöntemlerle ele alması kurumsallık yolunda atılacak adımları çoğu zaman engellemektedir. Gelişen ekonomik ve teknolojik olanaklar işletmelerin sürdürülebilirliği ve karlılığını oldukça etkilemektedir. İşletmelerin geleneksel bakış açıları maalesef güncel durumda çok etkili olmamakla beraber işletme içinde zaman ve iş gücü kaybına da yol açmaktadır. İşletmelerde kurumsallaşma yolunda atılan adımlar dikkatli ve işletme kültürüne en uygun şekilde atılmalı ki bu sayede süreç hızlı bir şekilde çalışanlar ve  yöneticiler tarafından benimsenebilsin. Bu noktada her bir süreç ayrıca ele alınıp tek tek analiz yolu ile incelemeler yapılarak kurum kültürüne en uygun yöntemler ve yapılar belirlenmelidir. Bu nedenle bu yapılaşmayı proje bazlı olarak yürütmekte oldukça faydalıdır.

Proje Bazlı Danışmanlık Faydaları;

·       Süreçlerin derinlemesine ele alınmasını sağlamaktadır.

·       Başlangıç ve bitiş tarihleri belli olduğundan; şirket bünyesinde tam olarak ne zaman ne olacağı belli olur.

·       İşletme kendi ihtiyacı olduğu projelere odaklanabilir.

·       Firma süreç sonunda beklentilerini iyi analiz eder.

APA Danışmanlık bünyesinde proje odaklı çalışma sistemi içerisinde verilmekte olan danışmanlık hizmetleri aşağıdaki gibidir;

·       Kurumsal Check Up

·       Yönetim Danışmanlığı

·       Üretim Danışmanlığı

·       İnsan Kaynakları Danışmanlığı

·       Kurumsal Psikolojik Danışmanlık

·       Koçluk ve Mentörlük

·       Eğitim ve Gelişim

·       Kurumsal Ölçme ve Değerlendirme

 

Firmalar bu başlıkların tamamını seçebileceği gibi yapılan kurumsal checkup sonrasında çıkan rapor doğrultusunda işletmenin ihtiyacı olduğu temel noktalar belirlenerek önceliklendirmek yapılır. Böylece işletmedeki ana sorunlara hızla çözüm üretebilmek adına proaktif bir yaklaşım sergilenmiş olur.

Kurumsal Check Up : APA Uzmanları öncelikle kurum içinde bir kurumsal teşhis ve tanılama analizi yapmaktadır. Kurumsal Teşhis ve Tanılama Süreci, aşağıdaki basamakları içermektedir:

1-      Kurumsal Teşhis ve Tanılama Görüşmesi

2-      130 Soruluk Kurumsallaşma Skoru Envanteri Uygulanması

3-      Kurumsal İşlevsellik Ölçeği Uygulaması ve  Değerlendirmesi

4-      Çalışan Memnuniyet Ölçümü (Mavi-Beyaz Yaka)

5-      Süreç ve İş Akış Analizleri

6-      Bire-bir Çalışan Görüşmeleri

7-      Bire-bir SWOT, PEST, PESTLE Analizleri

8-      Süreç Sonu Raporlama ve Yol Haritası Sunumu

9-      Periyodik Durum Değerlendirmeleri

Yönetim Danışmanlığı: Şirket yapılarının güncel durumlarında veya büyümekte olan şirket yapılarında bir takım eksiklikler görülebilir. Örneğin, İşlevsel Yönetim Birimlerinin Oluşturulması, Re-Organizasyon Çalışmaları, Hedef Pazar Analizi ve Satış Pazarlama Danışmanlığı, Marka ve İtibar Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Bilgi İşlem ve Yazılım Danışmanlığı, KOBİ’lerde veya Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma Danışmanlığı. Bu gibi sorunlarda şirket yönetim danışmanlığı kapsamında çözümler üretmekteyiz.

Üretim Danışmanlığı: İşletmenizin üretim bandına yaşanan süreçlerin tamamını şekillendiriyoruz. Üretime değer katmayan aktivite ve eylemleri ortadan kaldırıyor, bu eylemler için sarf edilen efor ve gereksiz maliyeti minimuma indiriyoruz. Hem zaman hem de maliyet anlamında birçok israfının önüne geçerek üretim kalitenizi bir üst seviyeye çıkartmayı hedefliyoruz.

İnsan Kaynakları Danışmanlığı: İşletmenizin tüm insan kaynakları süreçlerinin tasarlanması, uygulanması ve sürdürülebilir kılınması için gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi sürecidir. Bu kapsamda, aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmektedir:

·       İK Check Up

·       İnsan Kaynakları Planlaması

·       Yetkinlik Geliştirme

·       İş Analizi

·       Yetkinlik Modelleme

·       Performans Değerlendirme

·       İş Değerleme ve Ücretlendirme

·       Eğitim İhtiyaç Analizi

·       İşe Alım

·       Ödüllendirme Süreç Tasarımı

·       Psikometrik Ölçümler

·       Kurumsal Proje Tasarım Uygulaması

·       Psikolojik Destek

Koçluk ve Mentörlük: Koçluk ile mentörlük kavramı sürekli bazı noktalarda benzeselerde büyük farklılıklarında olduğu bir nokta ancak mentörlük tavsiyeye, bilgiye, deneyime odaklanır. Koçluk ise sorulara. APA Danışmanlık olarak bünyemizde sağladığımız koçluk ve mentörlük danışmanlığı kapsamında üç aşamada hizmet sağlamaktayız bunlar aşağıdaki gibidir;

·       Yönetici Koçluğu

·       Bireysel Koçluk

·       Eğitim Koçluğu

Kurumsal Psikolojik Danışmanlık: APA Danışmanlık olarak alanında uzman Klinik Psikolog, Endüstriyel Psikolog ve İşyeri Psikologları ile birlikte çalışanlarınıza vereceğiniz bu hizmeti birlikte sağlayarak size destek olmak için hazırız. Haftada bir gün işyerinize gelecek olan uzman psikoloğumuz, hem yöneticileriniz tarafından yönlendirilen, hem de kendi görüşmek isteyen kişilerle, uygun zamanlarda görüşerek destek olacaktır. Tamamen gizlilik ve etik prensipler çerçevesinde düzenlenen bu görüşmelerle çalışanlarınız için farklı bakış açılarıyla zihinsel ve davranışsal değişimler sağlanacak ve çalışan verimliliğine ve yaşam kalitesine destek olacaksınız.

Eğitim ve Gelişim: Şirketlerinizin eğitim ve gelişim alanındaki faaliyetlerine destek vermek adına tasarladığımız ve alanında uzman kadromuz ile şirket içi ve dışında düzenlediğiniz, ihtiyacınızın olduğu her alanda konferans seminer, kurumsal eğitim, mesleki eğitim gibi birçok alanda sizlere destek vermekteyiz.

X
Bireysel Danışmanlık Hizmetleri için
Tıklayınız
Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri için
Tıklayınız