İşyeri Psikolojisi Temel Eğitimi

Eğitimin Amacı: 

Endüstri psikolojisi alanında çalışan işyeri psikolojisi uzmanlarının ve adaylarının bilgi ve beceri kazanarak yetkinlik sahibi olmaları, uygulamada ve değerlendirmede yeterlilik kazanmaları hedeflenmektedir.

Globalleşen dünyayla birlikte teknolojinin transferi de hız kazanmış ve böylece transfer edilen teknoloji değil insan gücü önem kazanmıştır. Günümüz teknolojisi ve yatırımları insanın kıymetini biraz daha artırmış ve insan psikolojisinin iş süreçlerine yanısmasının daha kontrol edilebilir bir süreç olmasını düşündürtmüştür.

Bu da şirketlerde Endüstri Psikolojisi alanında çalışan ve çalışmak isteyen psikolog ya da psikolojik danışmanların daha yetkin olma zorunluluğunı doğurmuştur. Biz de bu anlamda şirketlerde psikolog ya da psikolojik danışman olarak çalışmaya aday ya da çalışan personelin bilgi ve beceri kazanarak, işyeri psikolojisi uzmanlığı hakkında farkındalık oluşturmak, psikologlar için yeni istihdam alanları oluşturmak ve bu alanda yetkinlik sahibi olmalarını hedefleyen bir eğitim açmayı amaçladık.

APA Danışmanlık & İK, bu eğitimi almak isteyen her grup ve işletmenin gereksinimlerine özel ders ve içeriklerini yapılandırabilmektedir.

Eğitim İçeriği

 • İş Psikolojisine Giriş
 • İş Psikolojisi Nedir ve çalışma alanları nerelerdir?
 • İs Psikoloğunun Önemi
 • İş Psikoloğunun Görevleri
 • Etik
 • Temel İstatistik
 • İş Analizi
 • İş Analizi Süreci
 • İş Analizi Yöntemleri
 • İş Değerlemesi
 • İşgören Bulma/Seçme Yerleştirme
 • İşgören Bulmada Adımlar
 • İşgören Tarama
 • İşgören Seçme ve Yerleştirme
 • İşgören Yerleştirme
 • İşgörenleri Değerlendirme ve Seçme Yöntemleri
 • İşgören Tarama ve Değerlendirme
 • Materyalle Değerlendirme
 • Tavsiye-Referans
 • İşe Alım Testleri
 • İşgören Tarama Testleri Türleri, Psikometrik Testlerin Kullanımı
 • İşe Alma Görüşmeleri, Mülakat Teknikleri
 • İşgören Performans Değerlendirme
 • İş Performansı Değerlendirme
 • İş Performansını Ölçme
 • Performans Sıralama Yöntemleri
 • Performans Deeğrlendirme Süreçleri
 • Yasal Süreçler
 • Eğitim ve Geliştirme
 • Eğitim Alanları
 • Eğitimde Temel Sorunları
 • Eğitim Program Modeli
 • Eşit İstihdam Sorunu
 • İletişim ve Motivasyon
 • Tanımı
 • Motivasyon Teorileri
 • Motivasyon Modelleri
 • Motivasyon Performans İlişkisi
 • İletişim Süreci
 • Örgütlerde İletişim Akışı
 • Örgütsel İletişim ve İş Çıktıları
 • İletişim Sorunları
 • Olumlu ve Olumsuz İşgören Tutum ve Davranışları
 • İşe Adanmışlık
 • İş Tatmini
 • Örgütsel Bağlılık
 • İşgören Tutumları Ve Devam
 • Örgütsel Vatandaşlık Davranışı
 • İşgören Mutluluğu
 • Stres ve Stresörler
 • İşyeri Tükenmişliği
 • İşyerinde Alkol ve Uyuşturucu Kullanımı
 • Örgütlerde Grup Süreçleri
 • Çalışma Grupları ve Takımları Tanımlama
 • Roller, Normlar, Sosyalizasyon
 • Temel Grup Süreçleri
 • Gruplarda Karar Verme Süreçleri
 • Takımlar
 • Liderlik, Etkileme Güç ve Politika
 • Liderlik nedir
 • Evrensel, Davranışsal, Durumsal Liderlik Teorileri
 • Karizmatik Liderlik
 • Liderlik Teorileri Uygulama
 • Etkileme Güç Politika
 • Güç
 • Örgütsel Politika
 • Politik Davranışlar
 • Örgüt Yapısı ve Kültür ve Geliştirme
 • Örgüt Yapısı ve Boyutları
 • Geleneksel Olan ve Olmayan Örgüt Yapıları
 • Örgüt Kültürü
 • Örgüt Geliştirme

Eğitim sonunda tüm katılımcılara KATILIM SERTİFİKASI verilecektir.

BU EĞİTİME BAŞVURMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

PAYLAŞ
X
Bireysel Danışmanlık Hizmetleri için
Tıklayınız
Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri için
Tıklayınız