İşyeri Psikolojisi Temel Eğitimi

Eğitimin Amacı: 

Endüstri psikolojisi alanında çalışan işyeri psikolojisi uzmanlarının ve adayların bilgi ve beceri kazanarak yetkinlik sahibi olmaları, uygulamada ve değerlendirmede yeterlilik kazanmaları amaçlanmaktadır.

Globalleşen dünyayla birlikte teknolojinin transferi de hız kazanmış ve böylece transfer edilen teknoloji değil insan gücü önem kazanmıştır. Günümüz teknolojisi ve yatırımları insanın kıymetini biraz daha artırmış ve insan psikolojisinin iş süreçlerine yanısmasının daha kontrol edilebilir bir süreç olmasını düşündürtmüştür.

Bu da şirketlerde Endüstri Psikolojisi alanında çalışan ve çalışmak isteyen psikolog ya da psikolojik danışmanların daha yetkin olma zorunluluğunı doğurmuştur. Biz de bu anlamda şirketlerde psikolog ya da psikolojik danışman olarak çalışmaya aday ya da çalışan personelin bilgi ve beceri kazanarak, işyeri psikolojisi uzmanlığı hakkında farkındalık oluşturmak, psikologlar için yeni istihdam alanları oluşturmak ve bu alanda yetkinlik sahibi olmalarını hedefleyen bir eğitim açmayı amaçladık..

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Eğitim İçeriği

 • İş Psikolojisine Giriş
  İş Psikolojisi Nedir ve çalışma alanları nerelerdir?
  İs Psikoloğunun Önemi
  İş Psikoloğunun Görevleri
  Etik
  Temel İstatistik
  İş Analizi
  İş Analizi Süreci
  İş Analizi Yöntemleri
  İş Değerlemesi
  İşgören Bulma/Seçme Yerleştirme
  İşgören Bulmada Adımlar
  İşgören Tarama
  İşgören Seçme ve Yerleştirme
  İşgören Yerleştirme
  İşgörenleri Değerlendirme ve Seçme Yöntemleri
  İşgören Tarama ve Değerlendirme
  Materyalle Değerlendirme
  Tavsiye-Referans
  İşe Alım Testleri
  İşgören Tarama Testleri Türleri, Psikometrik Testlerin Kullanımı
  İşe Alma Görüşmeleri, Mülakat Teknikleri
  İşgören Performans Değerlendirme
  İş Performansı Değerlendirme
  İş Performansını Ölçme
  Performans Sıralama Yöntemleri
  Performans Deeğrlendirme Süreçleri
  Yasal Süreçler
  Eğitim ve Geliştirme
  Eğitim Alanları
  Eğitimde Temel Sorunları
  Eğitim Program Modeli
  Eşit İstihdam Sorunu
  İletişim ve Motivasyon
  Tanımı
  Motivasyon Teorileri
  Motivasyon Modelleri
  Motivasyon Performans İlişkisi
  İletişim Süreci
  Örgütlerde İletişim Akışı
  Örgütsel İletişim ve İş Çıktıları
  İletişim Sorunları
  Olumlu ve Olumsuz İşgören Tutum ve Davranışları
  İşe Adanmışlık
  İş Tatmini
  Örgütsel Bağlılık
  İşgören Tutumları Ve Devam
  Örgütsel Vatandaşlık Davranışı
  İşgören Mutluluğu
  Stres ve Stresörler
  İşyeri Tükenmişliği
  İşyerinde Alkol ve Uyuşturucu Kullanımı
  Örgütlerde Grup Süreçleri
  Çalışma Grupları ve Takımları Tanımlama
  Roller, Normlar, Sosyalizasyon
  Temel Grup Süreçleri
  Gruplarda Karar Verme Süreçleri
  Takımlar
  Liderlik, Etkileme Güç ve Politika
  Liderlik nedir
  Evrensel, Davranışsal, Durumsal Liderlik Teorileri
  Karizmatik Liderlik
  Liderlik Teorileri Uygulama
  Etkileme Güç Politika
  Güç
  Örgütsel Politika
  Politik Davranışlar
  Örgüt Yapısı ve Kültür ve Geliştirme
  Örgüt Yapısı ve Boyutları
  Geleneksel Olan ve Olmayan Örgüt Yapıları
  Örgüt Kültürü
  Örgüt Geliştirme
PAYLAŞ
X
Bireysel Danışmanlık Hizmetleri için
Tıklayınız
Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri için
Tıklayınız