Uygulamalı Temel SPSS Eğitimi

APA Danışmanlık olarak araştırmanın ve veri analizinin bilgiye dayalı bir gelişim ve yönetim için en temel basamak olduğuna inanıyoruz. Bilimsel araştırma çalışması yapan akademisyenlerin araştırma süreçleri ve istatistik bilimini daha iyi anlamaları ve kurumların kendi araştırma süreçlerini yönetebilmeleri için uygulamalı eğitimler düzenliyoruz.

Lisans,yüksek lisans ve doktora öğrencileri başta olmak üzere, tez yazan, makale yazan, bitirme ödev ve projesi hazırlayan ve istatistiğe ilgi duyan herkes katılabilir.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Anket Tasarımı, Değişken Ve Ölçek Türleri
  Değişken Tanımlanması Ve Veri Girişi
  Betimsel İstatistikler
  Normallik Analizi
  Hipotez Testi
  Tek Örneklem T Testi
  Bağımlı Örneklem T Testi
  Ki Kare Analizi
  Anova F Testi
  Korelasyon Analizi
  Güvenirlik Analizi
  Mann Whitney U Testi
  Kruskal Wallis H Testi
  Wilcoxon Testi

PAYLAŞ
X
Bireysel Danışmanlık Hizmetleri için
Tıklayınız
Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri için
Tıklayınız