İnsan Kaynakları Danışmanlığı

İşletmenizin tüm insan kaynakları süreçlerinin tasarlanması, uygulanması ve sürdürülebilir kılınması için gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi sürecidir. Bu kapsamda, aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmektedir:

İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI

İşletmenin insan kaynakları planının, işletmenin stratejik planı doğrultusunda kısa, orta ve uzun vadeli planlama işlemlerinin gerçekleştirilmesidir.

İK DEPARTMAN ANALİZİ

APA uzmanları tarafından geliştirilen "İnsan Kaynakları Checklist" ile, işletmede mevcut sürecin tanımlanarak iyileştirme önerileri hazırlanması sürecidir.

İK ÇALIŞANLARI İÇİN YETKİNLİK GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketinizde mevcut insan kaynakları çalışanlarınız için işe alım, oryantasyon, eğitim, gelişim, yedekleme, iş değerleme, ücret, performans değerlendirme, tutundurma, bordro ve özlük işlemleri gibi bir çok alanda eğitimler düzenliyoruz.

Eğitimlerimizle ilgili detaylı bilgiler için lütfen tıklayınız...

İŞ ANALİZİ

Karmaşık işlerin tanımlanması ve belli gruplara dahil edilerek, işletmede yapılan işlerin gruplandırılması sürecidir. İK sürecinin temeli olan bu süreçte size destek oluyoruz.

YETKİNLİK MODELLEME

Çalışanlardan beklentilerin neler olması gerektiği ve hangi çalışanın hangi yetkinliğe sahip olması gerektiğini tespit ediyoruz. Şirketinizde çalışanların bulunması istediğiniz portreyi birlikte tanımlıyoruz.

YETKİNLİK BAZLI PERFORMANS DEĞERLENDİRME

iş hedeflerinin hem stratejiler hem de insanların yetkinlikleri göz önüne alınarak belirlenmesini; gözlemlenebilir ve ölçülebilir davranış göstergeleri kullanılarak değerlendirilmesi sürecini içermektedir.

İŞ DEĞERLEME VE ÜCRET YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI

İşletmenizde beyaz ve mavi yaka çalışanları için iş değerleme yaparak, hangi iş alanının işletme için göreceli olarak önemli olduğunu ortaya koyuyor ve ücret tasarımı için veri oluşturuyoruz. Eşit işe eşit ücret ilkesinden hareketle işletme içi ücret politikalarının geliştirilmesine yardımcı oluyoruz.

EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ VE GELİŞİM PLANI

Temelini bireysel ve kurumsal potansiyelden almayan, alışkanlığa ve davranışa dönüşmemiş hiçbir bilgi öğrenilmiş değildir. Neye ihtiyacınız olduğunu tespit ediyor ve deneyimli kadromuzla çözümler sunuyoruz.

PERSONEL SEÇME VE YERLEŞTİRME MODELİ

Kurumların büyümesi, daha yüksek performansın sağlanması için en temel unsur insandır. Bunun için işe alım sürecinin titizlikle yürütülmesi gerekir. Profesyonel işe alım sürecinizi yapılandırıyor ve sürdürüyoruz.

ORYANTASYON FAALİYETLERİ

İşe yeni başlayan personelin firma kültürüne, iş ortamına hızlı uyum sağlaması için yapılan faaliyetlerdir. Oryantasyon sürecinizi yapılandırıyoruz.

KURUM İÇİ TAKDİR VE ÖDÜLLENDİRME SÜRECİ TASARIMI

Çalışanlar yapılan işin sonucunda adil bir şekilde ödüllendirildikleri taktirde daha yüksek performans gösterirler. Psikolojinin yasalarıyla ödül ve takdir süreci prosedürleri ve uygulamasını birlikte gerçekleştiriyoruz.

PSİKOMETRİK ÖLÇÜMLEMELER

Personel seçimi sürecinde ya da halihazırda aktif çalışan personeller için dikkat/motor beceri/bilişsel yetenek/kişilik ölçüm ve raporlanmasını gerçekleştiriyoruz. Takımların ve grupların oluşumuna destek veriyoruz. Uyum raporları hazırlıyoruz.

KURUMSAL PROJE TASARIMI VE UYGULAMASI

Şirketinizde tespit edilmiş bir problem üzerinde uzun soluklu değişimi amaçlayan, çok yönlü planlanmış ve iyi düşünülmüş, sonuca odaklı projeler üretiyoruz.

ÇALIŞAN PSİKOLOJİK DESTEK UYGULAMASI

Çalışanlarınızda yoğun iş temposu ve stresli yaşam olaylarının yer açtığı psikolojik problemleri tespit edip, psikolojik destek için terapistlerimizle destek oluyoruz. Tüm süreç etik sınırlar dahilinde şekilleniyor. 

X
Bireysel Danışmanlık Hizmetleri için
Tıklayınız
Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri için
Tıklayınız