Yönetim Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı

İşlevsel Yönetim Birimlerinin Oluşturulması

 • Yönetim kurulu teşekkülü ve çalıştırılması, 
 • İcra kurulu teşekkülü ve çalıştırılması,
 • Genel Müdür pozisyon ve görev tanımlarının gerçekleştirilmesi
 • Şirket karar mekanizmasının işlevsel hale getirilmesi

Re-Organizasyon Çalışmaları

 • Mevcut Durum Analizi (SWOT, PEST, PESTLE vb) analizi,
 • Vizyon, misyon, politika belirleme çalışmaları,
 • Stratejik plan hazırlanması, stratejik hedeflerin belirlenmesi, stratejik amaçların belirlenmesi, faaliyet planı oluşturma, bütçe tabanlı stratejik plan oluşturma,
 • İşlevsel organizasyon şeması hazırlama
 • Görev-Yetki-Sorumluluk (RACI) Matrislerinin Hazırlanması

İnsan Kaynakları Sisteminin Yapılandırılması

 • İş analizi ve görev tanımlarının hazırlanması,
 • Organizasyon el kitabı hazırlama,  
 • İş Akış haritalarının oluşturulması
 • Prosedür, yönetmelik, talimat ve standartların oluşturulması

Şirket Performansının Ölçülmesi

 • Balanced ScoreCard ile skor kartları oluşturma
 • Departman performans kriterlerinin belirlenmesi (KPI)
 • KPI Takip Sisteminin oluşturulması 

Hedef Pazar Analizi ve Satış Pazarlama Danışmanlığı

 • Hedef Pazar Seçim Modeli’ni Belirleme
 • CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) Eğitimi

Marka ve İtibar Yönetimi

 • İç ve Dış Paydaş Marka Algısının Ölçülmesi
 • Marka Stratejisinin oluşturulması

Tedarik Zinciri Yönetimi

 • Ürün ve portföye ilişkin tedarik stratejilerinin oluşturulması
 • Etkin tedarik zinciri yönetimi yapılandırması
 • Satınalma ve lojistik tedariklerinin işlevsel hale getirilmesi

Bilgi İşlem ve Yazılım Danışmanlığı

 • Etkin yönetim programı seçimi, tasarımı ve uygulanması

KOBİ’lerde veya Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma Danışmanlığı

 • Ortaklar (kardeşler de olabilir) arasındaki her türlü uyuşmazlık ve anlaşmazlıklara ilişkin çözümler üretme
  Ortaklar veya kardeşler arasında protokol ve çalışma ilkeleri oluşturma
 • Aile Anayasası hazırlama

X
Bireysel Danışmanlık Hizmetleri için
Tıklayınız
Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri için
Tıklayınız