Üst Düzey Yönetici Yetiştirme ve Geliştirme Programı

İyi bir yöneticiye mi ihtiyacınız var? Ekbinizin içinden yetiştirebilirsiniz.

Üst düzey yöneticilerin genellikle yaptıkları bazı sık hatalar vardır. Bunlar sırası ile aşağıdaki gibidir;

  1. Sorunları konuşmamak,
  2. Diğer yöneticiler gibi davranmak,
  3. Hedefe odaklanmamak,

Bu hata korkudan kaynaklanıyor.Yöneticilerin başkaları ile karşılaştıklarızorluklar hakkında konuşmamalarının nedeni, onların kötü gözükmesineneden olabileceğinden endişe etmeleri,Akıl hocalarına, rol modellerine baktığınızda mükemmel olabilirsiniz, ancak gün sonunda kendinizi olmak istemediğiniz birisi gibi hissedebilirsiniz.Akıl hocalarına, rol modellerine baktığınızda mükemmel olabilirsiniz,ancak gün sonunda kendinizi olmak istemediğiniz birisi gibi hissedebilirsiniz.

Günümüzdeki işletmelerde uzmanlıklar ile birlikte yöneticilik pozisyonları da tanımlanmaktadır. Yönetici pozisyonlarında çalışacak kişilerin, pozisyonun gerektirdiği işleri yapabilmeleri ve kendilerine bağlı kişileri idare edebilmeleri gerekmektedir. İyi bir yöneticilik için ise yönetim biliminde tanımlanan temel yaklaşımların bilinmesi gerekir.

Bu programın amacı firmalarda yönetici pozisyonunda olan veya yönetici adayı olan kişilere, insan yönetiminde ve işlerin yönetiminde temel bilgileri aktarabilmektir. Katılımcıları yöneticilik konusunda eğitmek ve bilinçlendirmektir.

Eğitim İçeriği;

1. Etkili İletişim ve Beden Dili
2. Yönetim ve Organizasyon
3. Stratejik Yönetim
4. Operasyon Yönetimi
5. Örgütsel Psikoloji ve Sosyoloji
6. Stratejik Pazarlama
7. Modern Yönetim Teknikleri
8. Temel Ekonomi Bilgisi
9.Yöneticiler İçin Temel Muhasabe
10.Finansal Yönetim
11.Finansal Tablo Analizi
12. Pazarlama Yönetimi
13. Türkiye ve Dünya Ekonomisi
14.Uluslararası Ticaret ve Finans
15. Problem Çözme Teknikleri ve Süreç Yönetimi

X
Bireysel Danışmanlık Hizmetleri için
Tıklayınız
Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri için
Tıklayınız