İş Ortamında Stres Kaynakları

Rol çatışması: Çalışma ortamında bireyden aynı anda zıt işleri yapmasının talep edilmesi. Örneğin iki amirin olduğu durumlarda birisinin yap dediği şeye başka birisinin yapma demesi veya amiri çok çalışmasını talep ederken iş arkadaşlarının bireyin çok çalışmasından rahatsız olması.

İş Ortamında Stres Kaynakları

Rol çatışması: Çalışma ortamında bireyden aynı anda zıt işleri yapmasının talep edilmesi. Örneğin iki amirin olduğu durumlarda birisinin yap dediği şeye başka birisinin yapma demesi veya amiri çok çalışmasını talep ederken iş arkadaşlarının bireyin çok çalışmasından rahatsız olması.

Sorumluluk: Kişiden çok fazla sorumluluğu yerine getirmesi istenirken az yetki verildiği zaman kişi yoğun stres yaşayabilir. Ayrıca insanlardan sorumlu olmanın diğer sorumluluklara oranla daha fazla strese sebep olduğu bilinmektedir.

İş kaybetme korkusu: Özellikle yoğun krizlerde veya şirketlerin küçülmeye gitmesi, iflas etmesi gibi durumlarda bireyler yoğun kaygı yaşarlar.

Yönetim şekli: Otokratik bir yönetim anlayışının benimsendiği şirketlerde bireyler daha yoğun kaygı yaşarlar.

Yarışmacı ve cezalandırıcı uygulamalar: Çok kısıtlı ödüller için kişilerin birbirleriyle yarıştırılmaları iş ortamındaki stresi arttırır, çalışanların aralarındaki iletişimin kopmasına sebep olur. Aynı şekilde cezanın uygulanıyor olması da kişinin her an yoğun kaygı yaşamasına sebep olan etmenlerdendir.

Fiziki ortam: Fiziki ortam çalışanların motivasyonu için oldukça önemlidir. Karanlık havasız ve açık ofis ortamları stresin artmasına sebep olan ortamlardır.

Yoğun iş yükü: Yapılması gereken işin, kişinin iyice emin olmadığı beceri, yetenek ve bilgileri gerektiriyor olması, kaygı ve gerginlik yaratacaktır. Kendisine verilen sorumlulukları yerine getiremeyen çalışanda zamanla kendilik algısında bozulmalar meydana gelecektir.

Kariyer engeli: Kendisini bulunduğu alanda geliştirmek isteyen çalışanın isteklerinin örgüt tarafından engellenmesi çalışanda strese sebep olur.

Tehlike içeren işler: tehlikeli ortamda çalışmak kişide süreğen bir kaygıya sebep olabileceği gibi bu ortamda meydana gelen kaza sonucu çalışanda travma sonrası stres bozukluğu oluşması da muhtemeldir.

İş ortamında meydana gelen çatışmalar: iş ortamında çalışanlarla veya amirlerle çatışma yaşanması çatışma anı ve sonrası için yoğun stres yaşanılmasına sebep olabilir. Özelliklede bir grupla yaşanılan çatışmalarda bireyler yoğun stres yaşayabilir.

Yeni başlanılan iş ortamında kabul edilmeme, dışlanma.

Örgüt için esnek ancak çalışan için katı olan çalışma saatleri: Bazı örgütlerde çalışanlardan giriş saatleri noktasında çok dakik olunması beklenirken aynı dikkat çıkış saatleri için gösterilmiyor olabilir. Zaten ekstra mesai ile yıpranan birey birde sabahları aksilikler sonucu meydana gelen gecikmelerinden dolayı cezalandırıldığı zaman yoğun stres yaşar ve hızla tükenmeye başlar.

Yetersiz ücret: Çalışanlar ücret alırken iki temel hedefleri vardır; geçimlerini sağlamak ve yaptıkları işin karşılığını almak. Çalışanların adaletsiz ve yetersiz ücret almaları kendilerini değersiz hissetmelerine ve bunun sonucunda stres yaşamalarına sebep olabilir.

Örgütsel adaletsizlik: Çalışanın kariyeri yöneticisinin yapacağı değerlendirmeye bağlı ve değerlendirmenin ölçütleri de belli değilse bu durum önemli stres kaynağı olabilir.

Baskı(mobbing): Amirlerin veya çalışma arkadaşlarının çeşitli nedenlerle birey üzerinde kurduğu baskı iş yaşamının çekilmez bir hal almasına sebep olabilir.

Uygunsuz ve rahatsız edici davranışlar: Çalışanları en çok sarsan ve strese sokan durumlardan biriside kurum içerisinde maruz kaldıkları uygunsuz davranışlardır.

X
Bireysel Danışmanlık Hizmetleri için
Tıklayınız
Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri için
Tıklayınız