Değişime Direnç

Hayatımızdaki karşı konulamaz kuralların arasında değişimde oldukça büyük rol oynamaktadır. Çevremizdeki ve dünyaki tüm varlıklar durmadan değişir. Aslında varlıklarını sürdürmek için tüm canlılar değişime ayak uydurmak durumundadır. Doğada değişime direnen canlılar elenir ve uyum gösteren canlılar ise soylarını devam ettirir. Bu doğanın kanunudur.

İnsanlar bunu bilmesine rağmen bazı durumlarda değişimi kabullenmekte zorlanır. Çoğu insan ortamı hiç değişmeyecekmiş gibi görür ancak yaşam ve iş hayatı oldukça dinamiktir. Özellikle son dönemlerde bu dinamikliği daha çok fark etmekteyiz.

Değişimi yönetmek için öncelikle değişime karşı direncin arkasındaki nedenleri anlamak gerekir. Gerek insanların gerekse şirketlerin önündeki en büyük engel alışkanlıklardır. Alışkanlıklar insanların fikirlerini etkileme noktasında oldukça güçlü faktörlerdir. Bunun için insanların alışkanlıklarına tutsak olmasından ziyade değişime uyum sağlamak ve bunun beraberinde gelecek kazançların farkına varmasına sağlamak en doğru yoldur. Bazı durumlarda değişim insanlar tarafından güvenlik duygularını tehdit eden bir unsur olarak karşımıza çıkar. Bunun temelinde yatan sebep ise insanlara değişimin nedenlerinin iyi bir şekilde anlatılmamış olmasıdır. Bu sebeple ortamda oluşan belirsizlik ve bilinmezlik insanların güvenlik algısını tetikleyebilir. Süreç hakkında belirli dönemlerde çalışanları haberdar etmek bu sürecin kolay atlatılmasını, dolayısıyla direncin azalmasını sağlayabilir.

Değişime olan direncin bir başka sebebi ise değişimle gelen insan ilişkilerinin değişmesi özellikle şirketlerde karşılaşılan bu durum, farklı bir yöneticiye raporlama yapacak olması, yeni bir ofis ve iş arkadaşlarının olacak olması değişime karşı tepkilerin oluşmasına neden olmaktadır. Burada çalışanı anlamak ve en uygun geçişi sağlamak sürecin daha esnek atlatılmasına olanak sağlayacaktır.

Tüm bunların dışında dış etken olarak adlandırdığımız topluma ait olan kültür ve geleneklerde değişime karşı olan direnci etkilemektedir. Kültürümüz değişime direncin az olduğu esnek bir yapıya sahiptir. Her değişim bazı dengeleri değiştirmektedir. Bazı güçler değişim ile yer değiştirmektedir. Bu durumu yönetmek ise liderlerin ellerindedir. Liderler bu konuda ne kadar açık ve şeffaf olursa değişim direnci o kadar azalacaktır.

Değişime karşı direnci yenmenin bir başka yolu ise dirence sahip olan bireyi değişimi kabul eden bir grubun içerisine almaktır. Böylece değişime direnen çalışanın süreç içerisinde gruptan etkilenerek güven ortamı oluştukça kendisi de süreci kabullenecektir.

İnsan Kaynakları Uzmanı Burak ÇOLAK

X
Bireysel Danışmanlık Hizmetleri için
Tıklayınız
Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri için
Tıklayınız